provide maintenance for sb

birinin geçimini sağlamak Fiil