put to shame

  1. (a) utandırmak, mahcup/rezil etmek, (b) geride bırakmak, daha üstün başarı göstermek.