rough rider

yabani at terbiyecisi. İsim
azgın ata binebilen kimse, kovboy. İsim
başıbozuk süvari.
Rough Riders: 1898 İspanya-Amerika savaşında Theodore Roosevelt'in kurup kumanda ettiği süvari birliği. İsim