1. İsim, Hukuk el koyma
 2. İsim, Ceza Hukuku elkoyma
 3. İsim, Hukuk haciz
 4. İsim yakalama, tutma, müsadere, elkoyma, haciz, zaptetme, gaspetme.
 5. İsim mülk edinme, mülkiyet, tasarruf.
 6. İsim ânî hastalık nöbeti.
  an epileptic seizure: sar'a nöbeti.
  Brit.:
  seisure.
müsadere edilemez olmak Fiil
haczedilemez olmak Fiil
(sara) nöbete tutulmak Fiil
haciz altında olmak Fiil
haczi altında olmak Fiil
nakliyat sigortasında zapt etme ve alıkoyma
satmak veya devretmek kaydıyla haciz
satış amacıyla haciz
satmak veya devretmemek kaydıyla haciz
haciz koymak Fiil
icra yoluyla haciz
hacizden muaf
zapt ve müsadere hariç
haciz kaldırmak Fiil
haczi kaldırmak Fiil
haciz koymak Fiil
müsadere etmek Fiil
zapt etmek Fiil
çoklu rehin
muvakkat haciz
geçici haciz
trafiğin büyük çapta artması
gemiyi müsadere etme
bir gemiyi müsadere etme
bir şehri ele geçirme
kaçak eşyaya gümrük memurlarınca el konması
hasata el konması
menkul malların haczi
menkul malların haciz czii
menkul malların haczi
iktidarı ele geçirme
zapt-ü müsadere klozu (haciz konulamıyacağına dair hüküm
müsadere ve hacizden muafiyet klozu (savaşta deniz sigorta poliçesine konan , sigortacı sorumluluğunu sınırlayan kloz
bir şeyin müsaderesini emretmek Fiil
Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Birleşmiş Milletler Uçakların Yasadışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk