1. Sıfat yasal, kanunî, yasaya/kanuna uygun, kanuna bağlı.
  2. Sıfat resmî, kanunun emrettiği.
  3. Sıfat yasal olarak cezayı gerektiren, yasaların cezalandırdığı.