to challenge

jürinin tamamının reddi
(Br) jürinin tamamının reddi
(Br) münferit bir jüri üyesinin reddi
zorluğun üstesinden gelmek Fiil
zorlukla başa çıkmak Fiil