1. toplam maliyet
  2. İsim toplam maliyet (işletmenin yönetim , üretim , satış ve dağıtım masrafları