1. İsim üst taraf, üst yüzey.
    upside down: altüst, tepe taklak, karmakarışık.
altüst
tepetaklak
ters Zarf
başaşağı Zarf
yükselme olasılığı
bir malın taban fiyatı
devrilmek Fiil
biriyle alacağı vereceği kalmamak Fiil
fit olmak Fiil
didiklemek Fiil
her şeyi altüst etmek Fiil
didik didik etmek Fiil
her şeyi altüst etmek Fiil
evin altını üstüne getirmek Fiil
altüst etmek/olmak, devrilmek, devirmek.