regulations on measures to prevent laundering proceeds of crime and terrorist financing

  1. Noun, Law Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik