admit one's responsibility

  1. Verb sorumluluğunu kabul etmek