affirmative reply

  1. olumlu cevap
olumlu cevap vermek Verb