appreciate

 1. Transitive Verb takdir etmek, beğenmek, değerini/kadrini/kıymetini bilmek/anlamak.
  His great ability was fully appreciated
  by his friends: Yüksek kabiliyeti dostlarınca çok takdir edilirdi.
 2. Transitive Verb farketmek, sezmek, farkında/haberdar olmak, temyiz/tefrik etmek.
  to appreciate the dangers of the
  situation: durumun tehlikesini sezmek.
 3. Transitive Verb takdir ve şükranla karşılamak.
  I fully appreciate all you have done: Bütün yaptıklarını takdir ve şükranla karşılarım.
 4. Transitive Verb değerlen(dir)mek, pahalılaş(tır)mak, fiyatı(nı)/kıymeti(ni) yüksel(t)mek.
  This land will appreciate
  as soon as good roads are built: Güzel yollar yapılır yapılmaz bu arazinin kıymeti yükselir.
  Houses in this area have all appreciated (in value) since the new road was built.
...'in kadrini bilmek Verb
bir armağanın makbule geçmesi
bir armağana teşekkür etmek Verb
iznin tadına varmak Verb
sabit varlıkların değerini artırmak Verb
son derece memnun olmak Verb
değerini takdir etmek Verb
değerinıtakdir etmek Verb
meskûkâtın altın ayarını yükseltmek Verb
paranın değerini artırmak Verb
meskûkâtın gümüş ayarını yükseltmek Verb
Takdir edersiniz ki, … Noun
... olduğunu anlıyorum, ama ...
... olduğunu kabul ediyorum, ama ...
Teşekkür ederim.
Takdir edersiniz ki, … Noun