1. Geçişli Fiil takdir etmek, beğenmek, değerini/kadrini/kıymetini bilmek/anlamak.
  His great ability was fully appreciated
  by his friends: Yüksek kabiliyeti dostlarınca çok takdir edilirdi.
 2. Geçişli Fiil farketmek, sezmek, farkında/haberdar olmak, temyiz/tefrik etmek.
  to appreciate the dangers of the
  situation: durumun tehlikesini sezmek.
 3. Geçişli Fiil takdir ve şükranla karşılamak.
  I fully appreciate all you have done: Bütün yaptıklarını takdir ve şükranla karşılarım.
 4. Geçişli Fiil değerlen(dir)mek, pahalılaş(tır)mak, fiyatı(nı)/kıymeti(ni) yüksel(t)mek.
  This land will appreciate
  as soon as good roads are built: Güzel yollar yapılır yapılmaz bu arazinin kıymeti yükselir.
  Houses in this area have all appreciated (in value) since the new road was built.
...'in kadrini bilmek Fiil
bir armağanın makbule geçmesi
bir armağana teşekkür etmek Fiil
iznin tadına varmak Fiil
sabit varlıkların değerini artırmak Fiil
son derece memnun olmak Fiil
değerini takdir etmek Fiil
değerinıtakdir etmek Fiil
meskûkâtın altın ayarını yükseltmek Fiil
paranın değerini artırmak Fiil
meskûkâtın gümüş ayarını yükseltmek Fiil
Takdir edersiniz ki, … İsim
... olduğunu anlıyorum, ama ...
... olduğunu kabul ediyorum, ama ...
Teşekkür ederim.
Takdir edersiniz ki, … İsim