at law

  1. mahkemede
avukat Noun, Law
medeni hukuk davası Noun
adli emanet
davalı olmak.
dava edilebilmek Verb
kanunen mecburi
kanunen icra mevkiine konulabilecek sözleşme
kanunen icra mevkiine konabilecek sözleşme
(US) avukat
davavekili
kanuni hasar tazminat talebi
dava edilebilir borç
dava dilekçesi Noun, Legal Procedure
dava konusu
davada savunmak Verb
(US) bir davayı kazanmak Verb
hukuki himaye almak Verb
hiçbir kanuni çaresi olmamak Verb
hiç bir kanuni çaresi olmamak Verb
kanunî vâris/ mirasçı. Noun
dava açmak Verb
kanuni ehliyetsizlik
kesinleşmiş hüküm Noun, Law
kesinleşmiş karar
davanın muallakta olması
mahkemede karar bekliyor
kanuni kovuşturma
kanuni takibat
kanun yoluyla geri alma
sergeant ile ayni anlama gelir. kıdemli avukat/dava vekili.
hukukçu
aleyhinde dava açmak Verb
birine dava açmak Verb
hususi hukuk davası Noun
hususa hukuk davası Noun
(US) dava
bir davayı kazanmak Verb
kanun ve hakkaniyet çerçevesinde Adverb, Law
biriyle davası olmak Verb
her hal ve şerait altında ve bizatihi umum veya birey veya bireyler için muzır olan veya tehlike oluşturan fiil
örf ve âdet hukukuna göre
medeni hukuka göre
biraz hukuk okumak Verb
Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun Proper Name, Law
kanunu dinlemek Verb
kanunu hiçe saymak Verb
kanunu hiçe saymak Verb
kanuna kulak asmamak Verb