be condemned

  1. Verb kınanmak
masrafları üstlenmek zorunda kalmak Verb
masraf üstlenmek zorunda kalmak Verb