business language

  1. iş dünyası dili
  2. ticaret dili
işe yönelik dil