chain reaction

  1. Noun, Physics zincirleme tepkileşim.
  2. Noun, Chemistry zincirleme tepkime.
  3. Noun zincirleme olaylar: birinin oluşu ötekinin vukuuna yol açan olaylar dizisi.
zincirleme nükleer reaksiyon Noun, Chemistry
zincirleme reaksiyon başlatmak Verb
PCR testi Noun, Medicine