check against

  1. Verb karşılaştırarak kontrol etmek
bir hesaba çek yazmak Verb