deadlight

  1. Noun lomboz kapağı, lomboz.
ölü ışık (gemi lombozu kapağı