despairingly

  1. umutsuzlukla, umutsuzluk içinde, üzüntü/keder içinde, meyusane, umut/cesaret kırıcı bir şekilde.