difficult of access

  1. erişilmesi güç
  2. sarp
  3. huzuruna çıkılması güç