divide a line

  1. Verb bir satırı bölmek
  2. Verb satırı bölmek