eat (one's) head off

  1. (a) tıkınmak, çok yemek, (b) (hayvanın) besleme masrafı kendi değerini geçmek.