ex claim

  1. yakında ortaya çıkacak bazı haklar hariç
ünlemek, haykırmak, birdenbire bağırmak, bağırıp çağırmak, (hayret/korku/heyecanla) feryat etmek çığlık
koparmak veya konuşmak, hayretini ifade etmek.
“Good heavens!” he exclaimed, “It's 6 o'clock!”.
Verb