factory farm

  1. sınai tarımcılık
  2. fabrika çiftliği