first audience

  1. bir müzik yapıtının ilk çalınışı