first house

  1. (sinema) erken seans
ilkin kendi işlerine bir çekidüzen vermek Verb