fulfil (l) one's obligations under a contract of sale

  1. Verb bir satış sözleşmesi nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirmek