gain on

  1. Verb arkasından gidilene yaklaşmak
  2. Verb arayı kapatmak
  3. Verb birinden ya da bir şeyden ileri gitmek
cari olmayan bir aktifin defter değerinin üzerinde satılması
kur geliri Noun, Accounting
kur farkı geliri Noun, Accounting
birine yetişmek Verb
birine yaklaşmak Verb
birine nihayet ulaşmak Verb
birini sonunda yakalamak Verb
birşeye nihayet ulaşmak Verb
birşeyi sonunda yakalamak Verb
birşeye yetişmek Verb
birşeye yaklaşmak Verb
kur değişikliğinden kâr etmek Verb
yaklaşmak, ulaşmak, yetişmek.
The pirate ship was slowly gaining on them.
menfaat sağlama yasağı Noun
bir yere giriş izni almak Verb