gain possession of sth

  1. Verb bir şeyi ele geçirmek
  2. Verb bir şeye sahip olmak