gain possession of sth

  1. Fiil bir şeyi ele geçirmek
  2. Fiil bir şeye sahip olmak