general attorney

  1. başsavcı
  2. baş savcı
başsavcı. Noun
Adalet Bakanı. Noun
başsavcılık dairesi
başsavcılık makamı
vesikaları Noun
verdiği mesleki hizmet karşılığı müvekkilinin kendisine borçlu olduğu meblağın teminatı olarak
menkul değerleri ve parayı mesleğini icra ederken alıkoyma hakkı
vekil hapis hakkı
defterleri Noun
vekilin hapis hakkı
müvekkiline ait olan bütün evrakları Noun
umum vekaletname
umumi vekâletname
umumi vekaletname
genel vekaletname Noun, Law
özel vekaletname Noun, Law