give a rouse to sb

  1. Verb birkaç söz söyleyip birinin şerefine kadehini kaldırmak