give in to something

  1. Verb birşeye yenilmek
  2. Verb birşeye mağlup olmak
  3. Verb birşey karşısında pes etmek
  4. Verb birşeye teslim olmak