give six weeks'notice

  1. Verb altı haftalık süre vermek