give something attention

  1. Verb birşeye dikkat etmek
  2. Verb birşeye dikkat göstermek
  3. Verb dikkatini birşeye yoğunlaştırmak