heating effect

  1. ısıtma tesiri
  2. ısıtma gücü
  3. ısıtma etkisi