heavy going

  1. ağır ve güç ilerleme
zor/müşkül bulmak.