high flier

  1. gözü yüksekte olan
yükseklerde uçan (kimse/şey). Noun
gösterişçi, olmayacak emeller peşinde koşan. Noun