in prospect

  1. beklenen, umulan, muhtemel.
bir işte çalışmayı düşünmek Verb
bir iş kurmayı düşünmek Verb
niyeti olmak Verb
herhangi bir mevki beklentisi olmamak Verb