ind-

  1. Prefix “indigo”.
    ör.: indophenol.
Ind
(edebiyatta) Hindistan. Noun
Ind
Indies. Noun
IND
: araştırma safhasındaki yeni ilâç.
Allah aşkına. Minerology
independent.
index.
indicated.
indigo.
indirect.
industrial.
industry.
India.
Indian.
Indiana.
Indies.

ind
Yan, kat, nezd