intermediate area

  1. (Br) sanayi teşvik bölgesi
  2. sanayi teşvik bölgesi