involve someone in something

  1. Verb birini birşeye dâhil etmek
  2. Verb birini birşeye bulaştırmak
  3. Verb birini birşeye katmak
  4. Verb birinin birşeye katılmasını istemek