joust

  1. (at üstünde mızrakla/kılıçla) çarpışma(k), vuruşma(k).
  2. (Orta Çağların sonunda) at üstünde yapılan mızrak dövüşü.
  3. at üstünde mızrakla dövüşen kimse.
  4. turnuva.