keep records

  1. Verb kayıt tutmak
bütün kayıtları tutmak zorunda olmak Verb
duruşmaların zaptını tutmak Verb
evraklarını titizlikle saklamak Verb
kayıt tutmak Verb