meagre attendance at the council meeting

  1. kurul toplantısına katılanların az sayıda olması