memory loss

  1. Noun, Medicine-Health hafıza kaybı
hafıza kaybı
belleğini yitirmiş olmak Verb
hafıza kaybı çekmek Verb