method of depreciation

  1. amortisman usulü
bileşik faiz amortisman yöntemi
azalan bakiyelerle amortisman yöntemi
sabit yüzde amortisman yöntemi
endirekt amortisman yöntemi
yedek parça yoluyla amortisman
eşit paylı amortisman metodu