obtain a position

  1. Verb bir mevki elde etmek
bir bakanın iltiması ile hükümette bir mevkii elde etmek Verb