or as original or else

  1. veya aslı gibi (reasürörün sadece rizikoyu kendisine sunulduğu şekilde değil aynı zamanda asli poliçede
    yer alan herhangi bir farklılığı kabul ettiğin